Rozloučení s Arbatem

Tento týden jsme dostali od páníčků Arbata, našeho odchovance, smutnou zprávu.

Arbatík odešel do psího nebe. Odešel milovaný a opečovávaný, odešel od páníčků, kteří ho milovali nade vše!

Nemohli jsme tenkrát, před 12 lety a pár měsíci, Arbata svěřit do lepších rukou.

Byli jsme pyšní na Arbata, i na jeho páníčky.

Děkujeme jim za jejich lásku, péči, nadstandardní podmínky, které Arbatovi po celý jeho život poskytovali.

Děkujeme jim za naše společné přátelství a sdílení Arbatíkova života.

Arbatíku, odpočívej v pokoji ...

 

Arbat z Darganova dvora